Bij Lempers Select streven we ernaar van iedereen een winnaar te maken. Maar al heb je de grootste sterren op het veld staan, zonder teamspirit heb je aan opzichzelfstaande winnaars nog steeds weinig. In ‘Teambuilders’ laten we jou in losse blogs zien hoe je van jouw sterspelers een team maakt dat blindelings op elkaar is ingespeeld.

Gezamenlijke doelen

Een groep mensen met individuele taken is nog lang geen team. Vaak ontbreekt het namelijk aan een groepsvisie of gedeeld doel. Niet alleen bevorder je ermee het teamgevoel, ook verhoog je de betrokkenheid bij je werknemers en geef je ze het gevoel écht van toegevoegde waarde te zijn. Je creëert een omgeving waar niet simpelweg samen gewerkt wordt, maar ook samengewerkt wordt. Het is misschien maar één spatie, maar desalniettemin het verschil tussen dag en nacht.

De opstelling

Een succesvol team functioneert alleen op de toppen van hun kunnen in de sterkst mogelijke opstelling. In het werkveld wil dat bijvoorbeeld zeggen dat je in de taakverdeling rekening houdt met sterktes en zwaktes van ieder individu. Daarnaast is het belangrijk dat het niet enkel voor jezelf, maar ook voor je hele team duidelijk is wie welke taken voor zijn rekening neemt. Zo kun je, op een positieve manier, ervoor zorgen dat men elkaar onderling verantwoordelijk kan houden. Er wordt dan niet meer over, maar mét elkaar gepraat.

De rol van de leiding

Als leider van een team ben jij uiteindelijk degene die verantwoordelijk is voor het aanbrengen van structuur, vastigheid en overzicht. Maar ga hierin niet verder dan nodig. Coördineren en sturing geven zijn belangrijke taken van goede teambuilders, maar het is misschien nog wel waardevoller om een werksfeer te creëren waar jij als aanspreekpunt zo min mogelijk nodig bent. Dat kan alleen in een omgeving waar er genoeg onderling vertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en saamhorigheid heerst.

Leave a Reply