Prinsjesdag was niet saai dit jaar! Enorme steunpakketten en op het laatste moment een tariefplafond voor energie. Maar laten we niet vergeten welke gevolgen alle plannen van het kabinet voor werkgevers hebben. We lichten er een aantal uit!

Minimumloon stijgt fors

Het kabinet wil het minimumloon in één keer met (ruim) 10% laten stijgen per 1 januari 2023. Daarbij stijgen vanaf deze datum de aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen (zoals de AOW-uitkering) mee.

Reiskosten stijgen

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog. Per 1 januari 2023 wordt deze vergoeding 21 cent per kilometer (nu 19 cent). Op 1 januari 2024 gaat de onbelaste reiskostenvergoeding verder omhoog.

Thuiswerkvergoeding omhoog

Op Prinsjesdag zijn er geen nieuwe plannen aangekondigd, maar de onbelaste thuiswerkvergoeding  wordt jaarlijks geïndexeerd om zo rekening te houden met inflatie. De verwachting is nu dat de onbelaste vergoeding per 1 januari 2023 wordt verhoogd naar € 2,13 per dag (nu € 2,00) .

Bijtelling elektrische auto blijft gelijk

In 2023 blijft het kortingstarief voor de bijtelling op elektrische auto’s hetzelfde. De korting van 6% blijft bestaan, dus de bijtelling is ook volgend jaar 16%. De maximale cataloguswaarde waarvoor de korting geldt, gaat wel omlaag naar € 30.000 (nu € 35.000).

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) omlaag

Werkgevers betalen veelal de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor werknemers. Vanaf 2023 wil het kabinet dat de werkgeversheffing Zvw wordt verlaagd van 6,75% naar 6,68%. Wel geldt er een maximum (maximumbijdrageloon). Dit maximum zal dan stijgen naar € 66.952. Boven dit bedrag hoeft er geen werkgeversheffing Zvw betaald te worden.

30%-regeling voor buitenlandse werknemers conform Balkenendenorm

Het kabinet stelt voor om het voordeel van de 30%-regeling per 1 januari 2024 te maximeren tot de ‘Balkenendenorm’ (maximumsalaris van topfunctionarissen volgens de Wet normering Topinkomens). Dit zou betekenen dat de werkgever maximaal € 66.900 (€ 223.000 x 0,3) onbelast kan vergoeden. Het kabinet wil wel een overgangsregeling hanteren voor werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast. Het voorstel is overigens om de aftopping van deze regeling pas te laten plaatsvinden vanaf 1 januari 2026.

Werkgevers mogen aan buitenlandse werknemers een onbelaste, vaste kostenvergoeding geven als tegemoetkoming voor huisvestingskosten. De Belastingdienst moet dat goedkeuren, maar na goedkeuring kan de werkgever 30% van het loon (incl. vergoedingen) dan onbelast aan de buitenlandse werknemer betalen.

Premies Awf en Aof veranderen

Werkgevers betalen voor werknemers een Awf-premie. Het kabinet wil deze premie en Aof-premie voor kleine werkgevers verlagen. Voor grote werkgevers zou de Aof-premie juist omhoog moeten. Het kabinet komt dit najaar met concrete bedragen.

Leave a Reply