Per 2 januari verandert er weer veel in de uitzend-CAO. Wijzigingen die grote consequenties kunnen hebben op jouw flexibele schil. Zorg dus dat je tijdig in kaart brengt wat de impact van de wijzigingen op jouw flexkrachten is. Hieronder noemen we kort de zaken die gaan veranderen.

De inlenersbeloning is een regeling voor uitzendkrachten. Het zorgt ervoor dat uitzendkrachten hetzelfde salaris verdienen en ontvangen als vaste personeelsleden van het bedrijf waar de uitzendkrachten aan de slag gaan. Kortom: gelijk werk = gelijk loon.

Recht op een eindejaarsuitkering

Vanaf 2 januari 2023 hebben flexkrachten ook recht op een vaste eindejaarsuitkering. Denk hierbij aan 13e maand en kerstgratificaties. Het verschilt per CAO van de inlener hoe en welke voorwaarden van toepassing zijn.

Wat wijzigt in het fasensysteem?

Flexkrachten die voor dezelfde opdrachtgever blijven werken, doorlopen de fases A, B en C (ABU). In dit fasessysteem veranderen er ook een aantal zaken. Die wijzigingen hebben geen betrekking op fase C.

Fase A van 78 naar 52 weken

Fase A duurde voor dit jaar 78 gewerkte weken. In de nieuwe CAO is dat verkort naar 52 gewerkte weken. Flexkrachten die voor 3 januari 2022 zijn begonnen, moeten nog 78 weken werken in fase A. Let op: hebben flexkrachten 52 weken of meer gewerkt op 2 januari 2023, dan gaan ze direct door naar fase B.

Vakantie telt ook mee in de wekentelling

In de oude CAO tellen weken waarin een flexkracht betaalde vakantie opneemt niet mee voor de wekentelling in fase A. Vanaf 2 januari 2023 tellen die weken wel mee voor het totale aantal gewerkte weken. De telling loopt dus gewoon door.

Fase B van 4 naar 3 jaar

In fase B kon een flexkracht eerst maximaal 6 contracten in 4 jaar krijgen. Dat is ingekort naar 6 contracten in 3 jaar. Hier is sprake van een overgangsregeling. Als een flexkracht voor 3 januari 2022 is begonnen, kan hij/zij nog 6 contracten in 4 jaar krijgen. Vanaf 2023 vervalt deze overgangsregeling. Dan moet je iedereen die in 53 weken zit, juist meteen een fase B aanbieden.

Toename basispensioen

Nog een andere positieve verandering is dat het basispensioen voor uitzendkrachten in fase 2 (na 8 weken) toeneemt. Dit van 2,6% naar ongeveer 4,6%.

Doorbetaalde vakantie opnemen tellen als gewerkte weken 

Per 2 januari 2023 gelden de weken waarin de uitzendkracht doorbetaalde vakantie opneemt óók als gewerkte weken. Dit heeft bijvoorbeeld effect op wanneer een uitzendkracht van fase A naar fase B gaat. Een uitzendkracht gaat vanaf 2023 na 52 gewerkte weken naar Fase B. Die 52 gewerkte weken zijn dus inclusief doorbetaalde vakantie.

Stijging wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon stijgt met 10,15%. Dit is de hoogste stijging ooit!

Breng de nieuwe situatie in kaart

Als jouw organisatie gebruik maakt van flexkrachten, staat er dus het nodige te veranderen. Begin op tijd met het in kaart brengen van de consequenties per 2 januari 2023, zodat de flexkracht en jij niet voor verrassingen komen te staan. Als je daar hulp bij nodig hebt, denken we uiteraard graag met je mee!

Leave a Reply